Mgr. Martin Pilát, Ph.D.

Assistant Professor

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha

Room: S305

e-mail: Martin.Pilat@mff.cuni.cz