Mgr. Martin Pilát, Ph.D.

Odborný asistent

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Malostranské náměstí 25
118 00 Praha, Česká republika

Místnost: S 305

e-mail: Martin.Pilat@mff.cuni.cz (pro záležitosti týkající se výuky prosím používejte vyuka@martinpilat.com)