Evoluční algoritmy II

Cvičení v letním semestru probíhá formou referativního semináře. Každý si připraví prezentaci na vybrané téma týkající se (alespoň vzdáleně) evolučních algoritmů.

Představuji si, že na každých cvičeních stihneme dva referáty, měl by tedy každý mít max 40 minut i s případnými dotazy a diskuzí.

Téma referátu si můžete vybrat sami svoje vlastní, případně jedno z témat z následujícího seznamu. Provedení záleží také na vás: buď si vyberete nějaký zajímavý evoluční algoritmus a zkusíte ho naprogramovat a vyzkoušet na nějakém zajímavém problému, nebo si jen najdete nějaké podrobnější informace o vybraném tématu a řeknete nám je. Bylo by dobré, kdyby témata, která se shodují s přednáškou obsahovala něco nového (zajímavou aplikaci, nějaký nový algoritmus, atd.), opakovat přednášku nemá moc smysl.

Požadavky na zápočet

Kalendář cvičení

Vybraná témata a volné termíny jsou v kalendáři. Pokud na daný den není plánovaný žádný referát, cvičení nejsou.

Seznam témat

Tento seznam v žádném případě není úplný, můžete si vybrat i téma, které v seznamu není, ale myslíte si, že by ostatní mohlo zajímat a zároveň se aspoň trochu týká přirozené nebo umělé evoluce, umělého života nebo dalších příbuzných oborů.

Odkazy slouží hlavně pro základní orientaci o co se jedná, rozhodně nestačí jako zdroj pro přípravu prezentace.

Aplikace evolučních algoritmů

Teorie evolučních algoritmů

Příbuzné obory

Knihy o evoluci