Multiagentní systémy

Materiály

Prezentace z přednášky jsou na stránkách Romana Nerudy. Materiály ke cvičení budou postupně zveřejňovány na této stránce.

Požadavky na zápočet

Během semestru dostanete několik (cca 5) domácích úkolů, jak teoretičtějších, tak praktických (vytvoření agenta/týmu agentů do nějaké soutěže). Především ty praktické bude často možné řešit v týmech 3-4 studentů.

Za každý úkol bude možné získat až 10 bodů. Zápočet dostanete za získání alespoň 60 % možných bodů, tj. 30 bodů.

Průběh cvičení

V tomto roce plánuji cvičení výrazně obměnit (snad vylepšit) oproti předchozím letům. Plán cvičení je tedy velmi předběžný a bude se během semestru měnit a doplňovat podle potřeby.

Během období, kdy je zrušena kontaktní výuka probíhají cvičení online v Microsoft Teams. Všichni zapsaní studenti dostali odkaz na připojení ke skupině. Pokud odkaz nemáte, dejte mi vědět.

Datum Téma
20. 2. 2020 Multi-agentní hry, hra XY
27. 2. 2020 Vězňovo dilema - strategie, Zdrojové kódy, první úkol
5. 3. 2020 Vězňovo dilema - simulace, Zdrojové kódy
12. 3. 2020 Cvičení zrušeno
19. 3. 2020 AgentSpeak - úvod
26. 3. 2020 AgentSpeak - úpravy agentů, vlastní akce, druhý úkol
2. 4. 2020 AgentSpeak - diskuze o druhém úkolu, předběžný turnaj
9. 4. 2020 AgentSpeak - finální turnaj
16. 4. 2020 Ontologie a deskripční logiky
23. 4. 2020 Sparql, třetí úkol
30. 4. 2020 Modální logika
7. 5. 2020 Aukce, Zdrojové kódy, čtvrtý úkol
14. 5. 2020 Multiagentní zpětnovazební učení, Zdrojové kódy, pátý úkol
21. 5. 2020 Komunikační protokoly

Plánuji zahrnout následující témata:

  1. Multi-agentní hry - vězňovo dilema (turnaj strategií a jejich analýza)
  2. AgentsSpeak - programovací jazyk pro BDI agenty
  3. Reprezentace znalostí v multi-agentních systémech, modální a deskripční logiky
  4. Aukce, volby
  5. Multi-agentní komunikační protokoly
  6. Učení v multi-agentních systémech