Výroková a predikátová logika > Výroková a predikátová logika

Výroková a predikátová logika

Published on 28. září 2016 21:37
V tomto semestru učím jen anglickou verzi přednášky a cvičení. Informace o české přednášce najdete na webu Petra Gregora.